» Infolinia: (61) 651-43-15

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 

Nieruchomość Typ oferty
Cena
Powierzchnia
Miejscowość Nr oferty
 
Informacje i aktualności

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie. Czy wybudujesz dom bez pozwolenia na budowę?
07.07.2015

Inwestorzy długo musieli czekać na nowelizację prawa budowlanego, która znosi konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę. Cierpliwość się opłaciła – 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Budowa domu teraz bez pozwolenia na budowę

Zmiany w ustawie Prawo budowlane miały na celu przede wszystkim skrócenie uporczywych procedur związanych z rozpoczęciem budowy domu. Po wejściu w życiu nowych przepisów będą możliwe dwa sposoby rozpoczęcia prac budowlanych: rozpoczęcie budowy zgodnie ze starą procedurą (z pozwoleniem na budowę) lub z nową (bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem). Już ta jedna zmiana sprawi, że inwestorzy będą mogli zaoszczędzić nawet kilka tygodni. Pozwolenie będzie wymagane przy budowie bliźniaków oraz domów szeregowych. Dodatkowo z obowiązku uzyskania pozwolenia zostali zwolnieni inwestorzy. Którzy dokonują przebudowy domów.

Co więcej, został zniesiony również siedmiodniowy termin zawiadomienia organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – są to kolejne zaoszczędzone dni w procesie inwestycyjnym. Teraz możesz rozpocząć budowę po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy i złożeniu odpowiedniej dokumentacji – jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu.

Kiedy jeszcze nie potrzebujesz pozwolenia na budowę?

Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie musisz również składać, jeżeli planujesz budowę:

 • wolno stojącego, parterowego budynku gospodarczego
 • garażu
 • altany
 • przydomowego ganku i oranżerii
 • wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej (np. niewielkie domki letniskowe (sezonowe))
 • basenu lub oczka wodnego.

Dotyczy to obiektów, których powierzchnia nie przekracza 35 m2 (poza basenem i oczkiem wodnym – tu powierzchnia nie może przekroczyć 50 m2)

Zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę doczekały się również zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego - dwie procedury

Co wystarczy zgłosić, ale możesz też
wystąpić o pozwolenie

Co wymaga pozwolenia na budowę
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zmieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (wymagany projekt)
 • budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki
 • budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki
 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie pr zekracza dwóch na każde 1000 m2 działki
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
 • budowa szamb pojemności do 10 m3
 • budowa kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji
 • budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2
 • budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • przebudowa ww. obiektów
 • budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (gdy nie są wykonywane w trybie art. 29a Prawa budowlanego)
 • budowa ogrodzeń wyższych niż 2,2 m
 • docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m, ale nie wyższych niż 25 m
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • remont obiektów wymagających pozwolenia na budowę
 • budowa budynków jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych
 • budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce stanowiącej teren inwestycji
 • budowa budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • budowa całorocznych domków letniskowych (bez względu na powierzchnię zabudowy) lub domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • budowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2
 • budowa basenów lub oczek wodnych poza terenem zabudowanej działki (niezależnie od powierzchni)
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni powyżej 50 m2
 • budowa budynków usługowych
 • budowa budynków wielorodzinnych
 • przebudowa ww. obiektów
 • remont lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
żródło: muratordom.pl

 

Do góry ^

Jesteśmy stowarzyszeni w:nieruchomości swarzędz, agencja nieruchomości swarzędz, wiking nieruchomości, mieszkania na sprzedaż, mieszkania na wynajem, swarzędz, poznań, wielkopolska, zalasewo, tulce, kobylnica, gruszczyn, domy na wynajem, domy na sprzedaż, lokale na sprzedaż, lokale na wynajem, działki na sprzedaż, działki na wynajem, rynek wtórny swarzędz, rynek pierwotny swarzędz, wiking, deweloper, mieszkania deweloperskie, rynek pierwotny, najlepsze oferty,swarzedz mieszkania, swarzedz działki, swarzedz domybiuro swarzędz, biuro nieruchomości swarzędz, najem okazjonalny, bezpośrednio, parcel nieruchomości #poznan #poznań #lubon #luboń #wiry #komorniki #swarzędz #swarzedz #domy #mieszkania #działki #mosina #kamionki #borówiec #czapury #gruszczyn #paczkowo #siekierki #gowarzewo #kleszczewo #wielkopolska #gortatowo #sprzedamdom #sprzedamdziałkę #sprzedammieszkanie #kupiedom #kupiemieszkanie #kupiedziałkę #wynajem #najem #kupno #sprzedaż #nieruchomości #nieruchomosci #nieruchomoscipoznan #agentnieruchomości #pośredniknieruchomości #dobryagent #biuronieruchomosci #sprzedażmieszkań #sprzedażdziałek #sprzedażdomów #agencjanieruchomości #sprzedażnieruchomości #wynajemnieruchomości